Etxebizitza akta - Acta vivienda : Ekainak 17 Junio

    etxebizitzako eztabaida   debate sobre vivienda

  Euskara

  Proposamenak:

  • Etxebizitza hutsen zerrenda eguneratzea: duela 2 urte 2800 (biltegi eta lokalak barne), 1300 beste iturri batzuk. Bankuek dituzten etxeak identifikatu.

  • Etxe hutsei irtenbidea eman, alokairu merkea sustatuz.

  • Alokairuen legea: gogortu egin da jabearen alde azkenaldian. Honen gaineko informazio gehiago bildu beharko litzateke.

  • Okupazio sinbolikoa: etxe hutsak identifikatu ostean okupazio bat egin liteke, asanblada bat bertan burutu eta alde egin, arreta eskatzeko. Hiritarren aurrean zilegitasun handiagoa izango luke okupazioak banku baten etxea balitz. Militarrek dituzten etxe edo eraikin hutsetan gauza bera egin liteke, bide batez militarizazioa salatuz.

  Castellano

  Propuestas:

  • Actualización de la lista de viviendas vacías: hace 2 años 2800 (incluyendo locales y almacenes), 1300 según otras fuentes. Identificación de las viviendas de los bancos.

  • Dar salida a las viviendas vacías, promoviendo un alquiler barato.

  • Ley de alquiler: se ha endurecido a favor del propietario. Conviene obtener más información en este tema.

  • Ocupación simbólica: después de identificar las viviendas vacías se podría ocupar alguna, realizar una asamblea allí, y salir, para llamar la atención. Ante el resto de los ciudadanos tendría más aceptación si la vivienda a ocupar fuera de un banco. Los militares también disponen de edificios o viviendas, que se podrían ocupar denunciando al mismo tiempo la militarización.

  Etiquetas (Edit tags)
  Debe inicie sesión para enviar un comentario.