Jaiki hadi - Rebelaos

  Tabla de contenidos
  1. 1. Edukiak / Contenidos
  • jaiki-hadi.jpg
  • Jaiki hadi! euskarazko argitalpena kalean da!!
  • ¡¡La publicación Rebelaos a visto la luz!!

  Edukiak / Contenidos

  1. Azala / Portada
  2.   M15aren testuingurua eta ekintzarako estrategiak / Contextualización del 15-M y estrategias de acción
   • {Amaia-M15MBidasoa} BUKATUA
  3. Egoera politiko, ekonomiko eta sozialaren testuingururantz / Hacia la contextualización. De la situación política, económica y social
   • {Xenki-Jentilla} BUKATUA
  4. Prekaritate eta langabeziaren aurrean auto-okupazioa eta kooperatiba auto-kudeatuak / Autoocupación y cooperativas contra la acción de competir por un empleo precario
   • {Ikercm} BUKATUA
  5. Etxebizitzaren premia asebetetzeko jabetza pribatua gauza ez denean / Cuando la propiedad privada ya no satisface las necesidades de vivienda
   • {Argala} BUKATUA
  6. Landa giroko alternatibak: landatik, landara / Alternativas en el medio rural: desde el campo y hacia el campo
   • {Miren-M15MBidasoa} BUKATUA
  7. Elikadura Burujabetza eta Agroekologia / Soberanía alimentaria y agroecología
   • {Jasone} BUKATUA
  8. Gure osasunaren alde. Irekia, autoeratua eta kooperatibista den osasun-sistema bateruntz / Hacia un sistema de salud público cooperativista y autogestionado
   • {Jasone} BUKATUA
  9. Herri-hezkuntza askea / Educación libre y comunitaria
   • {Jasone} BUKATUA
  10. Ezagutza askea. Adimen kolektiboa tresna askeak eta baliabide komunitarioak garatzeko / Inteligencia colectiva y conocimiento libre para desarrollar herramientas libres y recursos comunitarios
   • {Iñigo-M15MBidasoa} BUKATUA
  11. Informazio askea, informazio-ezaren jendartetik babesteko tresna / La comunicación libre como medio para protegernos de la sociedad de la desinformación
   • {Eider} BUKATUA
  12. 12/13 [PÁGINAS CENTRALES] Kooperatiba Integralak. Iraultza integralaren norabidean ibiltzeko trantsizio proposamena / Cooperativas Integrales. Una propuesta de transición para caminar hacia la revolución integral
   • {Eneko+Iñigo} BUKATUA
  13. 12/13 [PÁGINAS CENTRALES] Kooperatiba Integralak / Cooperativas Integrales
  14. Batzarrari buruzko hausnarketa / Reflexiones sobre la asamblea
   • {Xenki-Jentilla} BUKATUA
  15. Matxinatzeko eskubidea. Desobedientzia zibileko mugimendu jendetsua sortzeko iniziatiba / Derecho de Rebelión. Iniciativa para extender la desobediencia civil organizada y conjunta
   • {Iñigo-M15MBidasoa} BUKATUA
  16. Intsumisio fiskala, oldartze-estrategia gisa / La insumisión fiscal como estrategia de rebeldía
   • {Jasone} BUKATUA
  17. Zorrak, kaudimenik eza eta kolektibizazioa / Insolvencia, legalidad y colectivizaciones
   • {Amaia-M15MBidasoa/Maitane Arri} BUKATUA
  18. Sistema Ekonomiko Integrala / Sistema económico integral
   • {Iñigo-M15MBidasoa} BUKATUA
  19. CASX. Merkatu finantzario kapitalistaren logika apurtzen duen interesik gabeko bankua / CASX. Una banca sin intereses que rompe la lógica del mercado financiero capitalista
   • {Iñigo-M15MBidasoa} BUKATUA
  20. Aktibistak. Afinitate taldeak sarean lan egiten / Activistas. Grupos de afinidad trabajando en red
   • {Inhar} BUKATUA
  21. Buruaskitasuna bizitzaren maila guztietan / La autosuficiencia sobre todos los planos de la vida
   • {Jasone} BUKATUA
  22. Tokian tokiko autogestio-guneak. Nondik hasi? / Extender la autogestión al ámbito local. ¿Por donde empezar?
   • {Mikel-M15MBidasoa/Maitane Arri} BUKATUA
  23. Autogestioaren garapena sustatuko duen webgunea / Un portal web para la gestión de recursos autogestionados
   • {Mikel-M15MBidasoa} BUKATUA
  24. Atzeko azala / Contraportada

   

   

   
  Etiquetas (Edit tags)
  • No tags
  Debe inicie sesión para enviar un comentario.